Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka Prywatności sklepu internetowego www.oluscha.com określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Użytkowników przez OLUSCHA Sp. z o.o., ul. Halicka 10/11/214, 31-036 Kraków, NIP: 6762488799, REGON: 361569507.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem Danych Osobowych jest OLUSCHA Sp. z o.o.. Dane osobowe gromadzone poprzez sklep internetowy www.oluscha.com są odpowiednio chronione przed dostępem do nich osób nieupoważnionych. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.) r. oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).

Administrator nie sprzedaje, nie udostępnia osobom trzecim danych osobowych bądź adresowych Użytkowników.

2. Dane osobowe są zbierane w momencie dokonania pierwszego zakupu w sklepie lub subskrypcji newslettera i jednocześnie wiążą się z wyrażeniem zgodny na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

Administrator Danych Osobowych przechowuje i przetwarza następujące dane osobowe Użytkowników:

– Imię i nazwisko
– Adres e-mail
– Numer telefonu
– Adres zamieszkania
– Adres dostawy
– W przypadku firm dane firmy (nazwa, adres, numer NIP, numer REGON)

PLIKI COOKIES

Pliki “cookies” wykorzystywane są w celu zapewnienia logowania, dostępu do sklepu internetowego www.oluscha.com, dostarczania usług i treści dostosowanych do indywidualnych potrzeb i zainteresowań Użytkowników, w celach statystycznych i marketingowych.

Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego urządzenia jednakże może to wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

NEWSLETTERY

1. Administrator okresowo wysyła Użytkownikom sklepu internetowego www.oluscha.com informacje o nowościach, promocjach, konkursach, wydarzeniach lub każdych innych informacji związanych z działalnością sklepu.

2. Otrzymywanie newsletterów można w każdej chwili anulować, poprzez wyłączenie tej funkcji poprzez kliknięcie na linku „wypisz się”, znajdującym się w każdej przesłanej wiadomości elektronicznej.

Dodatkowe pytania dotyczące ochrony prywatności prosimy kierować na adres mailowy Administratora: oluscha@oluscha.com

OLUSCHA sp. z o.o. | ul. Starowiślna 56/59, 31-035 Kraków | NIP: 6762488799, REGON: 361569507 | Kontakt: oluscha@oluscha.com

© Copyright 2015 Oluscha All Right Reserved